User Tools

Site Tools


159630-4636-chile-la-gi

Chile
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Elst, E. W.
Nơi khám phá La Silla
Ngày khám phá 13 tháng 2 năm 1988
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 4636
Đặt tên theo Chile
Tên thay thế 1988 CJ5
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1968173
Viễn điểm quỹ đạo 3.0312287
Độ lệch tâm 0.1596029
Chu kỳ quỹ đạo 1543.6987012
Độ bất thường trung bình 41.39015
Độ nghiêng quỹ đạo 13.77679
Kinh độ của điểm nút lên 177.06462
Acgumen của cận điểm 203.16735
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.9

4636 Chile (1988 CJ5) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 13 tháng 2 năm 1988 bởi Elst, E. W. ở La Silla.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 4636 Chile
159630-4636-chile-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)