User Tools

Site Tools


159530-4530-smoluchowski-la-gi

Smoluchowski
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. Bowell
Nơi khám phá Flagstaff
Ngày khám phá 1 tháng 3 năm 1984
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 4530
Tên thay thế 1984 EP
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.8210664
Viễn điểm quỹ đạo 3.4187262
Độ lệch tâm 0.0957820
Chu kỳ quỹ đạo 2012.8373173
Độ bất thường trung bình 120.45928
Độ nghiêng quỹ đạo 5.20870
Kinh độ của điểm nút lên 164.83975
Acgumen của cận điểm 17.20735
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.0

4530 Smoluchowski (1984 EP) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 1 tháng 3 năm 1984 bởi E. Bowell ở Đài thiên văn Lowell.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 4530 Smoluchowski
159530-4530-smoluchowski-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)