User Tools

Site Tools


159330-5675-evgenilebedev-la-gi

Evgenilebedev
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Chernykh, L. I.
Nơi khám phá Nauchnyj
Ngày khám phá 7 tháng 9 năm 1986
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5675
Tên thay thế 1986 RY5
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0390735
Viễn điểm quỹ đạo 2.6938965
Độ lệch tâm 0.1383535
Chu kỳ quỹ đạo 1329.7011807
Độ bất thường trung bình 28.14844
Độ nghiêng quỹ đạo 5.72183
Kinh độ của điểm nút lên 227.60033
Acgumen của cận điểm 77.74403
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.5

5675 Evgenilebedev (1986 RY5) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 7 tháng 9 năm 1986 bởi Chernykh, L. I. ở Nauchnyj.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5675 Evgenilebedev
159330-5675-evgenilebedev-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)