User Tools

Site Tools


159130-5405-neverland-la-gi

Neverland
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Kushida và Muramatsu
Nơi khám phá Yatsugatake
Ngày khám phá 11 tháng 4 năm 1991
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5405
Đặt tên theo Neverland
Tên thay thế 1991 GY
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0422127
Viễn điểm quỹ đạo 3.2897161
Độ lệch tâm 0.2339685
Chu kỳ quỹ đạo 1589.9371114
Độ bất thường trung bình 299.72230
Độ nghiêng quỹ đạo 10.39774
Kinh độ của điểm nút lên 15.08496
Acgumen của cận điểm 244.34919
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.6

5405 Neverland (1991 GY) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 11 tháng 4 năm 1991 bởi Kushida và Muramatsu ở Yatsugatake.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5405 Neverland
159130-5405-neverland-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)