User Tools

Site Tools


158930-5165-videnom-la-gi

5165 Videnom là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1349.8716103 ngày (3.70 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 11 tháng 2 năm 1985 ở Brorfelde Observatory, Denmark.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 17 tháng 5 năm 2008. 
158930-5165-videnom-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)