User Tools

Site Tools


158830-5059-saroma-la-gi

Saroma
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Endate và Watanabe
Nơi khám phá Kitami
Ngày khám phá 11 tháng 1 năm 1988
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5059
Tên thay thế 1988 AF
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2456362
Viễn điểm quỹ đạo 2.9406312
Độ lệch tâm 0.1340068
Chu kỳ quỹ đạo 1525.2315884
Độ bất thường trung bình 334.51939
Độ nghiêng quỹ đạo 12.63532
Kinh độ của điểm nút lên 295.42477
Acgumen của cận điểm 158.12346
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.2

5059 Saroma (1988 AF) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 11 tháng 1 năm 1988 bởi Endate và Watanabe ở Kitami.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5059 Saroma
158830-5059-saroma-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)