User Tools

Site Tools


158730-4852-pamjones-la-gi

4852 Pamjones (tên chỉ định: 1977 JD) là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Nikolai Chernykh ở Đài vật lý thiên văn Crimean ngày 15 tháng 5 năm 1977. Nó được đặt theo tên Pamela Jones, a member thuộc Lunar và Planetary Institute ở NASA.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 4001–5000
  • JPL Small-Body Database Browser
158730-4852-pamjones-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)