User Tools

Site Tools


158630-4742-caliumi-la-gi

4742 Caliumi
Tên
Tên Caliumi
Tên chỉ định 1986 WG
Phát hiện
Ngày phát hiện 16 tháng 11 năm 1986
Thông số quỹ đạo
Kỷ nguyên 27 tháng 10 năm 2007 (JDCT 2454400.5)
Độ lệch tâm (e) 0.2675742
Bán trục lớn (a) 2.4093786 AU
Cận điểm quỹ đạo (q) 1.764691 AU
Viễn điểm quỹ đạo (Q) 3.0540662 AU
Chu kỳ quỹ đạo (P) 3.74 a
Độ nghiêng quỹ đạo (i) 22.2626°
Kinh độ (Ω) 242.25089°
Acgumen (ω) 254.12727°
Độ bất thường trung bình (M) 166.65496°

4742 Caliumi là một tiểu hành tinh vành đai chính với cận điểm quỹ đạo là 1.7679502 AU. Nó có độ lệch tâm là 0.2675742 và chu kỳ quỹ đạo là 1366.0166476 ngày (3.74 năm).[1]

Thlà mộtsteroid was được phát hiện ngày 16 tháng 11 năm 1986.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 7 tháng 1 năm 2008. 
158630-4742-caliumi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)