User Tools

Site Tools


158530-4635-rimbaud-la-gi

Rimbaud
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Đài thiên văn Haute-Provence
Ngày khám phá 21 tháng 1 năm 1988
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 4635
Đặt tên theo Arthur Rimbaud
Tên thay thế 1988 BJ1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1065135
Viễn điểm quỹ đạo 2.8349111
Độ lệch tâm 0.1474064
Chu kỳ quỹ đạo 1418.5076795
Độ bất thường trung bình 47.26333
Độ nghiêng quỹ đạo 5.33277
Kinh độ của điểm nút lên 24.65672
Acgumen của cận điểm 135.97763
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.5

4635 Rimbaud (1988 BJ1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 21 tháng 1 năm 1988 bởi E. W. Elst ở Đài thiên văn Haute-Provence.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 4635 Rimbaud
158530-4635-rimbaud-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)