User Tools

Site Tools


158430-4529-webern-la-gi

Webern
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. Bowell
Nơi khám phá Flagstaff
Ngày khám phá 1 tháng 3 năm 1984
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 4529
Đặt tên theo Anton Webern
Tên thay thế 1984 ED
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.8371235
Viễn điểm quỹ đạo 3.1893805
Độ lệch tâm 0.0584513
Chu kỳ quỹ đạo 1910.5200505
Độ bất thường trung bình 237.19974
Độ nghiêng quỹ đạo 10.99917
Kinh độ của điểm nút lên 131.84099
Acgumen của cận điểm 9.53565
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.1

4529 Webern (1984 ED) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 1 tháng 3 năm 1984 bởi E. Bowell ở Flagstaff.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 4529 Webern
158430-4529-webern-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)