User Tools

Site Tools


158330-4089-galbraith-la-gi

4089 Galbraith
Tên
Tên Galbraith
Tên chỉ định 1986 JG
Phát hiện
Ngày phát hiện 2 tháng 5 năm 1986
Thông số quỹ đạo
Kỷ nguyên 27 tháng 10 năm 2007 (JDCT 2454400.5)
Độ lệch tâm (e) 0.1323171
Bán trục lớn (a) 2.1854788 AU
Cận điểm quỹ đạo (q) 1.8963026 AU
Viễn điểm quỹ đạo (Q) 2.4746550 AU
Chu kỳ quỹ đạo (P) 3.23 a
Độ nghiêng quỹ đạo (i) 1.14493°
Kinh độ (Ω) 316.74592°
Acgumen (ω) 321.19546°
Độ bất thường trung bình (M) 256.21602°

4089 Galbraith là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1180.0986589 ngày (3.23 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 2 tháng 5 năm 1986.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 28 tháng 4 năm 2008. 
158330-4089-galbraith-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)