User Tools

Site Tools


158130-5942-denzilrobert-la-gi

Denzilrobert
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi B. E. Behymer và M. S. Marley
Nơi khám phá Palomar
Ngày khám phá 10 tháng 1 năm 1983
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5942
Tên thay thế 1983 AN2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6471996
Viễn điểm quỹ đạo 3.4106872
Độ lệch tâm 0.1260320
Chu kỳ quỹ đạo 1925.4629749
Độ bất thường trung bình 16.57881
Độ nghiêng quỹ đạo 11.12433
Kinh độ của điểm nút lên 77.69519
Acgumen của cận điểm 295.12768
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 11.1

5942 Denzilrobert (1983 AN2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 10 tháng 1 năm 1983 bởi B. E. Behymer và M. S. Marley ở Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5942 Denzilrobert
158130-5942-denzilrobert-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)