User Tools

Site Tools


158030-5805-glasgow-la-gi

Glasgow
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Bowell, E.
Nơi khám phá Flagstaff
Ngày khám phá 18 tháng 12 năm 1985
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5805
Đặt tên theo Glasgow
Tên thay thế 1985 YH
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.3050623
Viễn điểm quỹ đạo 2.9015723
Độ lệch tâm 0.1145673
Chu kỳ quỹ đạo 1534.2251102
Độ bất thường trung bình 59.16078
Độ nghiêng quỹ đạo 11.88341
Kinh độ của điểm nút lên 276.31093
Acgumen của cận điểm 252.90996
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.4

5805 Glasgow (1985 YH) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 18 tháng 12 năm 1985 bởi Bowell, E. ở Flagstaff.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5805 Glasgow
158030-5805-glasgow-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)