User Tools

Site Tools


157930-5674-wolff-la-gi

Wolff
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. Bowell
Nơi khám phá Flagstaff
Ngày khám phá 6 tháng 9 năm 1986
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5674
Tên thay thế 1986 RW2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9676775
Viễn điểm quỹ đạo 2.7476169
Độ lệch tâm 0.1654063
Chu kỳ quỹ đạo 1322.2593622
Độ bất thường trung bình 357.93604
Độ nghiêng quỹ đạo 1.70534
Kinh độ của điểm nút lên 39.86845
Acgumen của cận điểm 311.60100
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.5

5674 Wolff (1986 RW2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 6 tháng 9 năm 1986 bởi E. Bowell ở Flagstaff.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5674 Wolff
157930-5674-wolff-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)