User Tools

Site Tools


157730-5404-uemura-la-gi

Uemura
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Endate và Watanabe
Nơi khám phá Kitami
Ngày khám phá 15 tháng 3 năm 1991
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5404
Đặt tên theo Naomi Uemura
Tên thay thế 1991 EE1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1050492
Viễn điểm quỹ đạo 2.4034994
Độ lệch tâm 0.0661965
Chu kỳ quỹ đạo 1236.2563917
Độ bất thường trung bình 223.74945
Độ nghiêng quỹ đạo 9.88987
Kinh độ của điểm nút lên 14.92637
Acgumen của cận điểm 327.93164
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.5

5404 Uemura (1991 EE1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 15 tháng 3 năm 1991 bởi Endate và Watanabe ở Kitami.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5404 Uemura
157730-5404-uemura-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)